Disclaimer

Psychisch Kompas, verleent u hierbij toegang tot www.psychischkompas.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
 
Psychisch Kompas behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Psychisch Kompas spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website vermelde tekst en inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten en inhoud kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Psychisch Kompas. In het bijzonder zijn alle vermelde psychische zorgaanbieders op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Psychisch Kompas nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op deze website vermelde tekst en inhoud liggen bij Psychisch Kompas. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Psychisch Kompas, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud anders aangegeven is.
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

quote sign

De psycholoog die mij behandelde was een rustige man die goed kon luisteren maar ook duidelijk kon vertellen hoe hij de situatie zag. Hierbij hield hij rekening met mijn behoeften en gevoelens. Hierdoor voelde ik mij gehoord en begrepen en kon ik stukje bij beetje de muur die ik om mij heen had afbreken en aan mijzelf gaan werken.

quote sign
~ Jaimy