Somatisch- symptoomstoornis en verwante stoornissen

Terug

Stoornissen op dit gebied worden bepaald door een beperking in het dagelijks functioneren door het hebben van lichamelijke klachten die samengaan met een gevoel van lijden. De belangrijkste stoornis, de somatisch-symptoomstoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van klachten en verschijnselen van lichamelijke en geestelijke aard zoals het hebben van verontrustende lichamelijke klachten en het ervaren van abnormale gedachten en gevoelens wat leidt tot bepaalde gedragingen in reactie op deze klachten. Hierbij speelt naast het ervaren van de lichamelijke klachten, de manier waarop de klachten door betrokkene worden ervaren en getoond een zeer belangrijke rol.

Onder de Somatisch- symptoomstoornis en verwante stoornissen vallen de volgende stoornissen:

  • De somatisch-symptoomstoornis
  • De ziekteangst stoornis
  • De conversiestoornis

Betrokkenen met deze klachten worden vaker gezien in de algemene gezondheidszorg dan in de geestelijke gezondheidszorg, terwijl de categorieën binnen bovengenoemde stoornissen voor niet psychiatrisch onderlegde artsen moeilijk te begrijpen is. Dit geeft aan dat lichamelijke en psychische klachten ook vaak in verbinding staan met elkaar.

Betrokkenen met een somatisch-symptoomstoornis hebben vaak meerdere lichamelijke klachten die hen van streek maken en zo hun dagelijks functioneren verstoren. Anderen kunnen één pijnlijk symptoom ervaren zoals het ervaren van gelokaliseerde pijn (pijn hebben op een specifieke plek) of minder specifiek zoals oververmoeidheid.

Betrokkenen met een dergelijke somatisch-symptoomstoornis kunnen veel zorgen ervaren over ziekten in het algemeen en beleven de klachten als uitermate gevaarlijk of lastig en denken dan dat het heel erg slecht gesteld is met hun gezondheid. Deze gedachten kunnen betrokkenen erg dwars zitten en hen angstig maken. In sommige gevallen kan het zelfs een rol blijven spelen wanneer is aangetoond dat betrokkene lichamelijk gezond is.

Betrokkenen die lijden aan een dergelijke stoornis doen vaak een beroep op de lichamelijke gezondheidszorg, ook al worden ze hier na onderzoek en positieve uitslagen zelden door gerustgesteld.

 


Heeft u naar aanleiding van bovenstaand verhaal een ervaring, die u anoniem wilt delen? Wacht dan niet langer en laat nu uw review achter, omdat zorg iets is voor én met elkaar!  

Herkent u zich in dit verhaal? Raadpleeg dan onze website en vindt hier de beste psychische hulpverlener, die u kan adviseren én ondersteunen bij uw hulpvraag.


quote sign

Tijdens de behandel periode heb ik altijd het gevoel gehad dat er echt naar mij geluisterd en gekeken werd.

Ook was er altijd een ongedwongen sfeer en heb ik het gehele traject gevoeld dat er ruimte was voor alles wat ik wilde delen en nog moeilijk vond om te delen.

Ik heb onwijs veel aan de sessies gehad en ben een stuk rustiger geworden.

quote sign
~ Anouk