Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen

Terug

Wanneer er sprake is van Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen? De meest bekende is schizofrenie. Dit is een stoornis die ongeveer één op de honderd mensen overkomt. De aandoening komt voor in de hele wereld en alle lagen van de bevolking en treft iets meer mannen dan vrouwen. Meestal openbaart schizofrenie zich voor het eerst in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar. Schizofrenie kenmerkt zich in bijna alle gevallen door het optreden van psychoses. Dit zijn perioden waarin het contact met de realiteit ernstig is verstoord.

Onder Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen vallen de volgende stoornissen:

  • Waanstoornis
  • Kortdurende psychotische stoornis
  • Schizofreniforme stoornis
  • Schizofrenie
  • Schizoaffectieve stoornis
  • Psychotische stoornis door een middel/medicatie
  • Psychotische stoornis door een somatische aandoening
  • Katatonie bij een andere psychische stoornis
  • Katatone stoornis door een somatische aandoening

Er is een verschil tussen het hebben van een psychose en schizofrenie. Niet iedereen die een psychose doormaakt, heeft schizofrenie. Er wordt pas gesproken van schizofrenie als de psychose lang duurt of vaker optreedt en iemand in de tussenliggende tijd niet goed functioneert. Niet iedereen heeft ook dezelfde symptomen of ervaart dezelfde problemen. 

Schizofrenie kenmerkt zich door psychotische perioden met zogenoemd positieve symptomen als wanen, hallucinaties en verwardheid, en negatieve symptomen als mentale uitputting, vertraging en vervlakking van mimiek, emoties en sociale teruggetrokkenheid.  Wanen zijn illusies wanneer de inhoud van de wanen duidelijk onaannemelijk of onmogelijk is (bijvoorbeeld dat betrokkene aangeeft door de politie achterna gezeten te worden terwijl dit niet aan de orde is).Heeft u naar aanleiding van bovenstaand verhaal een ervaring, die u anoniem wilt delen? Wacht dan niet langer en laat nu uw review achter, omdat zorg iets is voor én met elkaar!  

Herkent u zich in dit verhaal? Raadpleeg dan onze website en vindt hier de beste psychische hulpverlener, die u kan adviseren én ondersteunen bij uw hulpvraag.


 

 

quote sign

Tijdens de behandel periode heb ik altijd het gevoel gehad dat er echt naar mij geluisterd en gekeken werd.

Ook was er altijd een ongedwongen sfeer en heb ik het gehele traject gevoeld dat er ruimte was voor alles wat ik wilde delen en nog moeilijk vond om te delen.

Ik heb onwijs veel aan de sessies gehad en ben een stuk rustiger geworden.

quote sign
~ Anouk