Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen

Terug

Wanneer er sprake is van Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen? De meest bekende is schizofrenie. Dit is een stoornis die ongeveer één op de honderd mensen overkomt. De aandoening komt voor in de hele wereld en alle lagen van de bevolking en treft iets meer mannen dan vrouwen. Meestal openbaart schizofrenie zich voor het eerst in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar. Schizofrenie kenmerkt zich in bijna alle gevallen door het optreden van psychoses. Dit zijn perioden waarin het contact met de realiteit ernstig is verstoord.

Onder Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen vallen de volgende stoornissen:

  • Waanstoornis
  • Kortdurende psychotische stoornis
  • Schizofreniforme stoornis
  • Schizofrenie
  • Schizoaffectieve stoornis
  • Psychotische stoornis door een middel/medicatie
  • Psychotische stoornis door een somatische aandoening
  • Katatonie bij een andere psychische stoornis
  • Katatone stoornis door een somatische aandoening

Er is een verschil tussen het hebben van een psychose en schizofrenie. Niet iedereen die een psychose doormaakt, heeft schizofrenie. Er wordt pas gesproken van schizofrenie als de psychose lang duurt of vaker optreedt en iemand in de tussenliggende tijd niet goed functioneert. Niet iedereen heeft ook dezelfde symptomen of ervaart dezelfde problemen. 

Schizofrenie kenmerkt zich door psychotische perioden met zogenoemd positieve symptomen als wanen, hallucinaties en verwardheid, en negatieve symptomen als mentale uitputting, vertraging en vervlakking van mimiek, emoties en sociale teruggetrokkenheid.  Wanen zijn illusies wanneer de inhoud van de wanen duidelijk onaannemelijk of onmogelijk is (bijvoorbeeld dat betrokkene aangeeft door de politie achterna gezeten te worden terwijl dit niet aan de orde is).Heeft u naar aanleiding van bovenstaand verhaal een ervaring, die u anoniem wilt delen? Wacht dan niet langer en laat nu uw review achter, omdat zorg iets is voor én met elkaar!  

Herkent u zich in dit verhaal? Raadpleeg dan onze website en vindt hier de beste psychische hulpverlener, die u kan adviseren én ondersteunen bij uw hulpvraag.


 

 

quote sign

De psycholoog die mij behandelde was een rustige man die goed kon luisteren maar ook duidelijk kon vertellen hoe hij de situatie zag. Hierbij hield hij rekening met mijn behoeften en gevoelens. Hierdoor voelde ik mij gehoord en begrepen en kon ik stukje bij beetje de muur die ik om mij heen had afbreken en aan mijzelf gaan werken.

quote sign
~ Jaimy