Persoonlijkheidsstoornissen

Terug

Persoonlijkheidsstoornissen vormen een categorie van psychische aandoeningen die gekenmerkt worden door een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene duidelijk afwijken van de verwachtingen.

Wanneer een persoon niet lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis maar een gezonde persoonlijkheid, is deze in staat om gedragingen op een gewenste manier aan te passen aan de omstandigheden en situatie, waardoor er een gevoel van tevredenheid ontstaat over onszelf en goed kunnen functioneren binnen onze omgeving. Wanneer onze negatieve, starre trekjes ons gaan tegenwerken en we ons niet meer kunnen aanpassen aan de omgeving, spreken we mogelijk van persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij gaat het bijna altijd om sterke vormen van ‘gewone’ persoonlijkheidstrekken zoals jaloezie, gevoeligheid voor kritiek, bindingsangst, impulsiviteit, afhankelijkheid, perfectionisme, verlegenheid, enzovoort.

Onder persoonlijkheidsstoornissen vallen de volgende stoornissen:

 • Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis
 • Schizoïde-persoonlijkheidsstoornis
 • Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale-persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Histrionische persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische- persoonlijkheidsstoornis
 • Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
 • Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
 • Persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening

Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het je niet meer lukt om je aan te passen. Betrokkenen met een persoonlijkheidsstoornis hebben het daardoor lastig in contact met anderen. Ze lopen helaas vaak vast op verschillende terreinen van hun leven: thuis, op school, op het werk en in hun sociale leven. Betrokkenen die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis vinden zelf dat hun gedrag normaal is. Ze lopen echter wel vaak persoonlijk en/of sociaal vast door de manier waarop zij omgaan met zichzelf en anderen.

De definitie die geldt voor alle bovengenoemde persoonlijkheidsstoornissen is een patroon van ervaringen en gedragingen die afwijkt van de norm die geldt binnen een bepaalde cultuur. Deze ervaringen en gedragingen komen in veel verschillende situaties tot uiting. Dit kan zich uitten door de manieren waarop betrokkenen iets waarnemen en op welke manier deze waarneming geïnterpreteerd wordt, de manier waarop er wordt omgegaan met affectiviteit en het tonen hiervan.

Een persoonlijkheidsstoornis ontstaat gedurende de jong volwassenheid.

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand verhaal een ervaring, die u anoniem wilt delen? Wacht dan niet langer en laat nu uw review achter, omdat zorg iets is voor én met elkaar!  

Herkent u zich in dit verhaal? Raadpleeg dan onze website en vindt hier de beste psychische hulpverlener, die u kan adviseren én ondersteunen bij uw hulpvraag.

 


quote sign

De therapeut van Soul & Senses is een rustige, lichaamsgerichte therapeut met veel kennis. Ze benaderd alles positief en is echt een coach tijdens het proces. Niet belerend, maar stelt de juiste vragen en laat de juiste stiltes vallen om de hulpbehoevende zelf tot de juiste oplossingen/ideeën te laten komen. 

quote sign
~ Wesley