Genderdysforie

Terug

Wanneer er sprake is van genderdysforie voelt betrokkene zich niet fijn bij het geboortegeslacht en heeft betrokkene vaak de wens om deel uit te maken van het andere geslacht. De term gender wordt gebruikt om de rol als jongen/man óf meisje/vrouw aan te duiden.

Genderdysforie kan voorkomen bij kinderen en bij (jong) volwassenen en is van toepassing wanneer de betreffende persoon het gevoel heeft dat de sekse niet aansluit op het ervaren gender voor de duur van tenminste zes maanden en waarbij de volgende kenmerken (tenminste zes) blijken:

Genderdysforie bij kinderen:

1 Een onbedwingbaar verlangen hebben om te behoren tot het andere gender of overtuigend volhouden ook daadwerkelijk tot de andere sekse te behoren.

2 Bij jongens/ mannen een onbedwingbare voorkeur hebben voor het vrouwelijk kleden. Bij meisjes/vrouwen het dragen van kleding welke door jongens/mannen gedragen wordt en een sterke afkeur voelen om kleding te dragen welke gedragen wordt door de eigen sekse.

3 In (fantasie) spel graag de rol van de andere sekse over te nemen en hier voldoening uithalen.

4 Spelen met producten, die stereotiep gebruikt wordt door het andere gender.

5 Het hebben van een sterke voorkeur om te spelen met anderen van het andere gender.

6 Bij jongens het sterk afwijzen van speelvormen en speelgoed dat stereotiep passend is bij jongens en bij meisjes het sterk afwijzen van meisjesspeelgoed en speelvormen, welke stereotiep passend is bij meisjes.

7 Het ervaren van een onbedwingbare afkeer van de eigen lichaamsdelen en het gevoel hebben dat deze niet passen bij hoe de betrokkene zich voelt.

8 Het hebben van een onbedwingbaar verlangen om geslachtskenmerken te hebben van het andere gender.

Genderdysforie bij adolescenten en volwassenen kenmerkt zich door een onnatuurlijk gevoel te ervaren tussen het eigen gender en het gewenste gender, gedurende een periode van minstens zes maanden en wat blijkt uit tenminste twee van de onderstaande kenmerken:

Genderdysforie bij adolescenten en volwassenen:

1 het onbedwingbare verlangen om niet de eigen geslachtskenmerken te hebben, maar die van de het andere gender.

2 Een duidelijke wens om de geslachtsdelen en kenmerken van het eigen gender niet te hebben, maar die van het gewenste gender.

3 Het onbedwingbare verlangen hebben om van het andere gender te zijn.

4 Het onbedwingbare verlangen voelen om als iemand van het andere gender te worden behandeld.

5 De overtuiging hebben dat betrokkene de gevoelens en kenmerken van het tegenovergestelde gender ervaart.

Betrokkenen die zich herkennen in tenminste zes van de bovengenoemde kenmerken ervaren geregeld een grote druk en voelen zich mogelijk beperkt in hun dagelijks functioneren.

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand verhaal een ervaring, die u anoniem wilt delen? Wacht dan niet langer en laat nu uw review achter, omdat zorg iets is voor én met elkaar!  

Herkent u zich in dit verhaal? Raadpleeg dan onze website en vindt hier de beste psychische hulpverlener, die u kan adviseren én ondersteunen bij uw hulpvraag.

 

 

 

quote sign

Ik heb de verschillende soorten therapieën als prettig ervaren van Fier. Je wordt er ook echt gehoord, ze nemen je serieus. Dat vind ik persoonlijk wel erg belangrijk. Ik kan alles nu langzamerhand een plekje geven en nare gebeurtenissen verwerken.

quote sign
~ Roos