Dissociatieve stoornissen

Terug

Dissociatie (je afzonderen) is een overlevingsmechanisme dat kan worden toegepast wanneer betrokkene extreme angst ervaart. Dit hoeft niet direct te leiden tot een dissociatieve stoornis. Een dissociatieve stoornis kan echter ontstaan, wanneer betrokkene een zeer traumatische ervaring doormaakt zoals seksueel misbruik, mishandeling of een groot verlies meemaakt. 


Onder de Dissociatieve stoornissen vallen de volgende stoornissen en kenmerken:

  • Dissociatieve identiteitsstoornis
  • Dissociatieve amnesie
  • Depersonalisatie-/derealisatiestoornis

Wanneer iemand lijdt aan een dissociatieve stoornis treedt er veelvuldig (voor een langere periode) een overlevingsmechanisme op bij extreme angst. Normaliter reageert iemand met een vecht of vlucht reactie op angst. Wanneer dit niet lukt kan er door betrokkene gereageerd worden door te verlammen of door onderwerping bij extreme angst. Bij een dissociatieve stoornis onttrekt de betrokkene zich aan de realiteit van dat moment. Dit gebeurt doordat betrokkene een deel van de ervaring buiten het bewustzijn houdt.

Bij een dissociatieve stoornis worden gedachten, herinneringen, belevenissen of ervaringen buiten het bewustzijn geplaatst. Deze kunnen ook tijdelijk niet oproepbaar of onsamenhangend zijn en herinneringen aan gebeurtenissen kunnen tijdelijk vervormd zijn.


Heeft u naar aanleiding van bovenstaand verhaal een ervaring, die u anoniem wilt delen? Wacht dan niet langer en laat nu uw review achter, omdat zorg iets is voor én met elkaar!  

Herkent u zich in dit verhaal? Raadpleeg dan onze website en vindt hier de beste psychische hulpverlener, die u kan adviseren én ondersteunen bij uw hulpvraag.


 

 

quote sign

Er werd gelijk telefonisch hulp geboden bij B4 Organisaties/ B4 Solutions. Eigenlijk was er geen plek meer maar er is toch oplossing bedacht zodat er direct hulp geboden kon worden. Mocht al na 3 dagen op gesprek komen. 

quote sign
~ Talitha